برنامه معکوس کردن یک آرایه به زبان اسمبلی

سلام،در این برنامه که به زبان اسمبلی نوشته شده است یک آرایه از اعداد ۸ بیتی (یک بایتی) را بدون استفاده از آرایه کمکی و فضای اضافه از حافظه را معکوس میکنیم

در این برنامه روش کار به این صورت است که دو خانه اول و آخر حافظه را خوانده و درون ثبات ها ریخته و سپس مقادیر دو ثبات را به یکدیگر جابه‌جا کرده آنگاه مقادیر جدید را به حافظه منتقل میکند

 

برای تغییر دادن اندازه و مقادیر آرایه کافیست که بجای list db 1,2,3,4,5 مقادیر دلخواه را وارد کنید و توجه داشه باشید که در کد mov di,4 به جای عدد ۴ ایندکس خانه آخر آرایه خود را قرار دهید

توجه
تمامی کد ها به زبان assembly 8086 و به صورت model small نوشته شده اند.
همچنین
کد ها در برنامه emu 8086 تست شده اند.

کد معکوس کردن آرایه – اسمبلی ۸۰۸۶